Spotkanie opłatkowe 2007 w KBS Brusy
W dniu 15 grudnia 2007 roku w KBS Brusy odbyło się spotkanie opłatkowe "Braci
i Sióstr" Kurkowych. W uroczystości uczestniczył Kapelan Bractwa ks. Prałat Zdzisław Wirwicki. Po podzieleniu się opłatkiem i złożeniu życzeń wszcyscy zasiedli do obficie zastawionego stołu. Spotkanie zorganizował Król SZCZODRY Bronisław Pałbicki wraz z Królowa Katarzyną.
 
(1/17):
 
(2/17):
 
(3/17):
 
(4/17):
 
(5/17):
 
(6/17):
 
(7/17):
 
(8/17):
 
(9/17):
 
(10/17):
 
(11/17):
 
(12/17):
 
(13/17):
 
(14/17):
 
(15/17):
 
(16/17):
 
(17/17):